Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego”

Opublikowano: 2016-12-28

Zapraszamy do udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego realizowanym przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku

 

WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB:

- posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy w sanoku

- w wieku powyżej 29 lat

- O NISKICH KWALIFIKACJACH (BRAK, PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADGIMNAZJALNE)

- posiadających I lub II profil POMOCY

- zamieszkałych w powiecie sanockim

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

I. Identyfikacja potrzeb UP oraz sporządzenie/aktualizacja IPD

II. Poradnictwo zawodowe

III. Pośrednictwo pracy

IV. Szkolenia i kursy zawodowe: .

w formule Open

  • Pracownik biurowy z podstawami płac i księgowości
  • Pakiet prawo jazdy kat. C, E-C, kwalifikacja na przewóz rzeczy
  • Kucharz z egzaminem czeladniczym
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem
  • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
  • Spawanie metodą TIG 141 (3 stopnie)

V. Subsydiowane zatrudnienie

VI. Staże - 6 miesięczne

VII. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla UP po zakończonym stażu


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zapraszamy do Biura Projektu: Sanok, ul. Rymanowska 20A, (budynek Powiatowego Urzędu Pracy,  pawilon A, I piętro, pokój nr 6)  Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30-14.30

 

Szczegółowe informacje na stronie www.aktywnysanok.pakd.pl oraz pod numerem telefonu: 13 46 570 68 e-mail: a.lacka@pakd.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020