Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Przewodnik dla beneficjentów funduszy pomocowych

Opublikowano: 2020-04-21

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. udostępniamy Państwu Przewodnik oraz link pod którym jest zamieszczony:

OTWÓRZ LINK / OTWÓRZ PRZEWODNIK

Przewodnik ma przybliżyć zagadnienia tzw. Specustawy funduszowej, mającej ułatwić beneficjentom Funduszy Europejskich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości związanej z zawirowaniami wywołanymi pandemią koronawirusa przedsięwzięć dofinansowanych przez UE.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020