Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Realizacja szkoleń w ramach Ekonomii Społecznej

Opublikowano: 2019-05-02

W dobie zmieniających się przepisów prawnych i trudności w znalezieniu się w gąszczu interpretacji LGD „Dorzecze Wisłoka” zorganizowało szkolenia skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy, pracowników i członków zarządu podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenia te dotyczyły: Prawa pracy w organizacjach pozarządowych, Rozliczania podatku dochodowego w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach pracy, Zarządzania zespołem es oraz Modelu współpracy ngo z jst. Szkolenia przeprowadzili najlepsi specjaliści w danych dziedzinach oraz osoby z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli na sprawne i skuteczne zarządzenie organizacjami pozarządowymi oraz rozwój podmiotów ekonomii społecznej.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniach.
Szkolenia zorganizowane zostały w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020