Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia

Opublikowano: 2020-07-14
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na Przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie Wiaty edukacyjnej - Koliby Karpackiej została wybrana firma:

Nazwa oferenta – Biuro Projektowe i Geodezyjne BPiG Marcin Kijowski, 38-423 Targowiska, ul. Leśna 5

Data wpłynięcia oferty – 13.07.2020 r. godz. 09:51

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020