Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Stan realizacji LSR na koniec lipca 2017 r.

Opublikowano: 2017-08-24

Do końca lipca 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” przeprowadziło 4 nabory wniosków o środki pomocowe z Leadera. Jako pierwsze (końcem grudnia 2016 r.) ruszyły konkursy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże a liczba złożonych wniosków znacznie przekroczyła zaplanowaną na te nabory alokację środków.

w dniu 25 stycznia 2017 r. został zakończony nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 3 zakresach:

    §  1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

    §  2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

    §  3/2017–Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru nr 1/2017 wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 400 000,00 zł/zaplanowana kwota w ramach naboru to 150 000,00 zł.

W  ramach naboru nr 2/2017 wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 1 860 183,00 zł/zaplanowana kwota w ramach naboru to 1 mln zł.

W ramach naboru nr 3/2017 nie wpłynął żaden wniosek.

W dniu 23 czerwca 2017 r. został zakończony nabór wniosków  w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W ramach naboru nr 4/2017 wpłynęło 3 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę pomocy  1 598 611,38 zł, wyczerpując tym samym pulę środków zaplanowanych w tym zakresie (1 600 000,00 zł).

W chwili obecnej wnioski oczekują na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Mamy nadzieję, że po podpisaniu umów rozpoczną się inwestycje pozwalające na rozwój firm i całego obszaru co pozytywnie wpłynie na  rozwój obszarów wiejskich i wzrost zatrudnienia.

Kolejnym etapem realizacji  Strategii Rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 będą nabory w ramach projektów grantowych przewidziane w harmonogramie na II połowę 2017 r. O szczegółach tych naborów skierowanych głownie do organizacji pozarządowych będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej  www.dorzeczewisloka.pl  oraz na stronach internetowych gmin partnerskich.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020