Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Szkolenie dla Grantobiorców

Opublikowano: 2018-11-09

W dniu 8 .11.2018 miało miejsce szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania grantów oraz zobowiązań wynikających z podpisanych umów. W szkoleniu wzięli udział gantobiorcy,
z którymi Zarząd LGD podpisał umowy. Pracownicy Biura LGD „Dorzecze Wisłoka” omówili zasady przekazywania i rozliczania grantu oraz zagadnienia związane z monitoringiem i kontrolą projektów grantowych. Przeprowadzili też instruktaż wypełniania wniosku rozliczeniowego i omówili sposób przygotowania sprawozdania.

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020