Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Szkolenie nt. sposobów otwarcia własnej działalności i warunków otrzymania wsparcia

Opublikowano: 2017-08-01
Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”  organizuje szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej.
 
CEL ZADANIA: nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie otwarcia działalności gospodarczej i poznania warunków otrzymania wsparcia ze środków LGD „Dorzecze Wisłoka”
 
UCZESTNICY ZADANIA: szkolenie skierowane do:
·         osób fizycznych, pełnoletnich:
·         zamieszkujących (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy) obszar LGD „Dorzecze Wisłoka” obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn,
·         planujących założenie działalności gospodarczej,
·         planujących ubieganie się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej za pośrednictwem LGD „Dorzecze Wisłoka”
 
UWAGA: Ubiegając się o środki za pośrednictwem LGD „Dorzecze Wisłoka” przyszły Wnioskodawca:
·        nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, chyba, że planowana do podjęcia działalność gospodarcza sklasyfikowana będzie jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
·        nie mógł wykonywać działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku  o przyznanie pomocy
 
TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:
08.08.2017 r., godz. 9.00 -12:00, biuro LGD „Dorzecze Wisłoka” ul. Bieszczadzka 98,38-530 Zarszyn
 
Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć na stronie internetowej: www.dorzeczewisloka.pl
Szczegółowych informacji dotyczących organizowanych szkoleń można uzyskać w Biurze LGD „Dorzecze Wisłoka” przy ul. Bieszczadzkiej 98, 38-530 Zarszyn lub pod nr tel.13 46 70075. 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020