Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Szkolenie Rady LGD "Dorzecze Wisłoka"

Opublikowano: 2017-11-30
Uprzejmie zapraszamy na szkolenie członków Rady LGD, które odbędzie się w dniach: 8 i 9 grudnia 2017 r., w Dworze Ostoia w Klimkówce.
Zajęcia objęte są obowiązkowym planem szkoleń opracowanym dla Rady w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Planowany program szkolenia:
·         Zakres wsparcia wynikający z Lokalnej Strategii Rozwoju  (LSR )
·         Procedury obowiązujące wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową
·         Regulamin Rady: kompetencje obowiązki członków Rady
·         Procedury oceny i wyboru operacji obowiązujące członków Rady
·         Kryteria wyboru operacji w LSR
·         Dokumenty obowiązujące członków Rady podczas oceny

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020