Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Szkolenie z monitoringu i ewaluacji

Opublikowano: 2018-12-11

7 grudnia w siedzibie LGD „Dorzecze Wisłoka” miało miejsce szkolenie pracowników biura i członków Rady z zakresu monitoringu i ewaluacji LSR. Pani Marzena Cieślak przybliżyła wszystkim zasady ewaluacji i monitoringu, podejście do ewaluacji procesu wdrażania. Tematem szkolenia były także wskaźniki, cel, zakres i przedmiot badania ewaluacyjnego. W kuluarach rozmawiano na temat zmian LSR, głównie lokalnych kryteriów wyboru i poziomu dofinansowania. Z nową wiedzą od początku roku rozpoczniemy ewaluację LSR celem sprawdzenia stanu realizacji wskaźników, budżetu i zmian jakie niesie za sobą wdrażanie LSR.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020