Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

WARSZTATY GARNCARSKIE- 27-28 sierpnia 2020

Opublikowano: 2020-08-20
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" zaprasza mieszkańców gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach garncarskich. Warsztaty prowadzone będą w dniach 27-28 sierpnia 2020r. w godz. 10.00-18.00 w altanie obok Gospody Karpackiej w Zarszynie. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 13 4670075, 601790285. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgloszeń. 
 
Warsztaty garncarskie realizowane są w ramach projektu „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020