Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu współpracy

Opublikowano: 2019-05-25
W maju w ramach projektu współpracy pn. „ Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Gospodzie Karpackiej odbyły się warsztaty rękodzielnicze/artystyczne w których uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rękodzielnicy i lokalni artyści. Warsztaty prowadzili dla nas: Stowarzyszenie "Inicjatywa" z Zarszyna (pisanie ikon i koronkarstwo) oraz Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej (warsztaty filcowania i krywulek). Potencjał jaki prezentują nasi artyści jest ogromny co widać na załączonych zdjęciach:)

 

 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020