Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Warsztaty z wykorzystania ziół w tradycyjnej kuchni karpackiej w ramach projektu "Koliby Karpackie...."

Opublikowano: 2020-08-26

W dniu 15 sierpnia 2020 r. przedstawiciele stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” wzięli udział w warsztatach  z wykorzystania ziół w tradycyjnej kuchni karpackiej. Warsztaty zostały zorganizowane przez partnera projektu Obec Fulianka w ramach projektu „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020