Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Weekendowy wyjazd na Słowację w ramach realizowanego projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w Dorzeczach Wisłoka i Ondavy”

Opublikowano: 2017-08-21

W miniony weekend sierpnia członkowie stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” wzięli udział w dwudniowym wyjeździe na Słowację. Celem wycieczki było poznanie wartości kulturowych  i przyrodniczych po drugiej stronie granicy oraz  integracja polsko – słowacka w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w Dorzeczach Wisłoka i Ondavy”. W sobotę uczestnicy  wyjazdu - amatorzy wraz z grupą Słowaków przepłynęli kajakami szczęśliwie fragment ok. 20 km podziwiając dziką urodę rzeki Ondava  i wybrzeża Małej Damaszy. Dzięki dobrej organizacji i pomocy ze strony partnerów słowackich, mimo ogromnego wysiłku wszyscy szczęśliwie dotarli do celu. W niedzielę uczestnicy wzięli udział w imprezie prezentującej Život na hrade Čičva. Na szczycie góry  w otoczeniu zamku prezentowane było życie dworskie i walki rycerskie. Imprezie towarzyszyły stoiska z lokalnymi wyrobami. Wspólna realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 pozwala na wspólną wymianę doświadczeń, lepsze poznanie partnerów i  wykorzystanie zdobytej wiedzy w zachowaniu i promocji dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego do rozwoju turystycznego pogranicza

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020