Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Wspomnienia z Kresowej Osady

Opublikowano: 2017-09-26

W dniach 21-22 września członkowie stowarzyszenia LGD ”Dorzecze Wisłoka” wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele gmin stowarzyszonych w LGD, instytucji kultury, przedsiębiorcy a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby fizyczne, członkowie Zarządu LGD oraz pracownicy biura.

Celem wizyty studyjnej było: poznanie idei powstania Kresowej Osady, korzyści i obowiązków wynikających ze współpracy partnerskiej przy budowaniu produktu turystycznego, prezentacja dorobku i świadczonych usług na terenie Kresowej Osady oraz poznanie obszaru LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" i jego walorów. W pierwszym dniu wizyty uczestnicy obejrzeli Kresową Osadą i wzięli udział w questach i przejażdżce drezynami. Największe zainteresowanie wzbudziło muzeum multimedialne – Galeria Lokalnej Historii, w której zaprezentowana jest ekspozycja dotycząca wypraw hetmana Sobieskiego na czambuły tatarskie oraz wirtualna przebieralnia w stroje z tamtej epoki. Wieczorne spotkanie z udziałem wójta Gminy Lubaczów oraz członków LGD miało charakter informacyjno – integracyjny. Prezes stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprezentował obszar działania LGD oraz podejmowane inicjatywy. Prawdziwym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pana Wiesława Kapla – wójta Gminy Lubaczów, który przedstawił historię powstania Kresowej Osady, projekcję wniosku oraz plany rozwoju na najbliższych kilka lat. Wystąpienie Pana Wójta utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że dobre inicjatywy pobudzają przedsiębiorców do działania tworząc w ten sposób partnerstwo publiczno – prywatne w zakresie rozwoju produktów turystycznych i całego obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Drugi dzień pomimo dżdżystej pogody przebiegał równie interesująco. Po śniadaniu wszyscy wzięli udział w warsztatach z ceramiki i kowalstwa. Najbardziej artystyczne dusze mogły rozwinąć swój talent rękodzielniczy - wykuć podkowę lub wykonać glinianą miskę/kubek. W godzinach popołudniowych mieliśmy okazję sprawdzić wiarygodność wystąpienia Prezesa LGD  i obejrzeć atrakcje LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. I tu znów nie było zaskoczenia. Obszar LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” to teren atrakcyjny turystycznie. Oprócz Uzdrowiska Horyniec Zdrój na obszarze znajduję się niewątpliwie najpiękniejsza  cerkiew grekokatolicka z Radrużu oraz inne atrakcje.

Podczas wycieczki mogliśmy się przekonać, że Ziemia Lubaczowska ma nie tylko bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ale również jej lasy podobnie jak nasze obfitują w okazałe grzyby. Na zakończenie wizyty każdy uczestnik otrzymał upominek symbolizujący pobyt w Kresowej Osadzie.

Wizyta studyjna była częścią projektu „Współpraca sukcesem partnerstwa” realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020