Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 1/2018

Opublikowano: 2018-10-15
 W dniu 09 października 2018 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” przeprowadziła ocenę wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
W ramach naboru nr 1/2018 „Rozwijanie działalności gospodarczej”  dwa złożone wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Jeden wniosek nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół i listę operacji wybranych do finansowania.
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020