Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 2/2020

Opublikowano: 2020-03-04

W dniu 2 marca 2020 r. Rada LGD „Dorzecze Wisłoka” zakończyła ocenę wniosków w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej. Ocena i wybór wniosków odbyły się zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

W ramach naboru nr 2/2020 złożonych zostało 8 wniosków. Wszystkie złożone w LGD wnioski zostały uznane za zgodne z LSR i wybrane do dofinansowania. Cztery wnioski nie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 
Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Rady i listę operacji wybranych do dofinansowania.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020