Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zapraszamy na spotkania dotyczące GRANTÓW

Opublikowano: 2017-10-18
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji kultury do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno –konsultacyjnym. Spotkanie organizowane w związku z ruszającym niebawem naborem wniosków o powierzenie grantów, w zakresach:
 
·         Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym
·         Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego i tradycji obszaru
·         Promocja produktów i usług turystycznych obszaru LGD
·         Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
·         Wsparcie podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i okołoturystyczną
·         Organizacja działań służących ochronie środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu
 
Terminy i miejsca spotkań:
Dla mieszkańców Gminy Zarszyn – 27.10.2017, godz.10:00, Urząd Gminy Zarszyn
Dla mieszkańców Gminy Besko- 06.11.2017, godz.15:30, GOK w Besku
Dla mieszkańców Gminy Rymanów - 07.11.2017, godz. 10:00, Urząd Gminy Rymanów
Dla mieszkańców Gminy Bukowsko - 08.11.2017, godz. 10:00, Remiza OSP w Bukowsku
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 13 46 700 75.
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020