Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Opublikowano: 2019-06-07
Zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 18.06.2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”.
 
Miejsce zebrania: Gospoda Karpacka, ul. Bieszczadzka 21, 38-530 Zarszyn
Termin: 18.06.2019 r.; godz. 16.00
 
 
1.      
Dokumenty na Walne Zebranie Członków dostępne są w biurze LGD.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020