Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Opublikowano: 2020-01-07

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”

ZAPRASZA
członków stowarzyszenia, członków organów statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju
do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r., w godz. od 1200 do 1500
w sali konferencyjnej LGD „Dorzecze Wisłoka”, ul. Bieszczadzka 98, 38-530 Zarszyn
 
 
Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 4670075 do dnia 22 stycznia 2020 r. do godz.15.00.Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
 
Program warsztatu refleksyjnego:
 
1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „Dorzecze Wisłoka” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
3) Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:
·         realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
·         jakości wybieranych projektów,
·         stosowanych kryteriów wyboru,
·         adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,
·         przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,
·         procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,
·         skuteczności działań biura LGD,
·         ewentualnych zmian w działaniach LGD.
4) Podsumowanie spotkania.
 
Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, zostaną udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczewisloka.pl przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020