Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zapytanie ofertowe - wykonanie ogrodzenia

Opublikowano: 2020-08-27

                                                                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                               na 
wykonanie ogrodzenia Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo - Kulturowego 
w miejscowości Odrzechowa, gmina Zarszyn na działce o numerze ew. 510/1
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest ramach projektu Bajkowa Kraina Kultury realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA KULTURY 2020
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
 
 
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020