Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Sektor społeczny

Fundacja „Pomóżmy sobie sami” 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Kobiet Gminy Zarszyn

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne przy Gimnazjum w Długiem

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej

Gminna Organizacja Turystyczna „TABOR”

Towarzystwo Sportowe „TYTUS”

Stowarzyszenie „NASZ RYMANÓW”

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „PRZEŁOM WISŁOKA”

Ludowy Klub Sportowy „PRZEŁOM”

Stowarzyszenie Promocji Kultury WSPÓLNOTA

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaćmierskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Besku

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku

Kazimierz Wolański

Mazur Zbigniew

Elżbieta Ścibor

Anna Szałankiewicz

Jan Tomkiewicz

Janina Brózda

Henryk Smolik

Grażyna Skolarczyk

Krzysztof Zięba

Michał Iżowski

Bernard Borzęcki

Danuta Szałankiewicz

Wojciech Schmidt

Janusz Lenio

Ryszard Chudziński

Barbara Podstawska

Tadeusz Silarski

Magdalena Bolanowska

Robert Dziamałek

Sabina Tworek

Monika Wolańska

Leszek Chrząszcz

Zbigniew Bieleń

Dawid Gołębiowski

Śliwka Ignacy

Mieczysław Tomków

Stanisław Pituch

Józef Łoś

Tadeusz Gliściak

Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Konia Huculskiego 

Diana Błażejowska
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020