Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Aktualności FIO

 

Zajęcia ogólnorozwojowe rozpoczęte

 

Po pomyślnie przeprowadzonej rekrutacji grupa 60 dzieci i 45 rodziców rozpoczęła zajęcia w ramach Fabryki rozwoju osobistego - projektu współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  (FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Grupa zrekrutowanych dzieci podzielona na 4 zespoły  z dniem 5 kwietnia rozpoczęła zajęcia sportowo rekreacyjne oraz zajęcia z nauki pływania i jazdy konnej. Zajęciom towarzyszy dużo uśmiechu i wspaniałej rywalizacji sportowej. Zapraszamy do galerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020