Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Dziedzictwo historyczno-kulturowe

Świetlica Dziedzictwa Kulturowego z Pracownią Tkacką w Odrzechowej
Dwór Wola Sękowa w Nowotańcu
Exodus w Woli Sękowej
Wierzbin w Woli Sękowej


Pijalnia wód mineralnych w Rymanowie Zdroju
Cmentarz w Rymanowie
Kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych w Pielni - dawna cerkiew
Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie


Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu
Kościół we Wróbliku Królewskim
Zabytkowa cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Bożej z XVII w. w Bałuciance
Dwór Potockich w Rymanowie


Zespół dworski - Bażanówka
Cmentarz żydowski w Rymanowie
Synagoga w Rymanowie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020