Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Półkolonia w Bajkowej Krainie

Gry i zabawy integracyjne
Gry i zabawy integracyjne
Czas wolny
Gry i zabawy integracyjne


Gry i zabawy integracyjne
Piknik indiański - malowanie buziek
Piknik indiański - robienie pióropuszy
Gry i zabawy integracyjne


Zajęcia plastyczno- techniczne- budowle z kartonów
Zajęcia plastyczno- techniczne- budowle z kartonów
Wycieczka do Ekomuzeum
Wycieczka do Ekomuzeum


Wycieczka do Ekomuzeum
Wycieczka do Ekomuzeum
Wycieczka do Ekomuzeum
Wycieczka do Ekomuzeum


Ekomuzeum
Ekomuzeum
Ekomuzeum
Warsztaty plastyczne


Warsztaty rękodzielnicze
Warsztaty rękodzielnicze
Gry i zabawy integracyjne
Podchody- zabawy terenowe


Podchody- zabawy terenowe
Podchody- zabawy terenowe
Podchody- zabawy terenowe
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020