Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Warsztaty szkolenia

Warsztaty papieru czerpanego w ULRA w Woli Sękowej
Warsztaty filcowania wełny w ULRA w Woli Sękowej
Warsztaty garncarskie w ULRA w Woli Sękowej
Warsztaty wikliniarskie w ULRA w Woli Sękowej


Warsztat filcowania wełny
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020