Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Informacje o LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” powołane zostało na zebraniu założycielskim w dniu 11 stycznia 2008 roku w Besku. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w KRS z dniem 31.03 2008 roku. odpowiadać ona będzie za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn, Bukowsko.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020