Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Władze

WŁADZE STOWARZYSZENIA


 

SKŁAD ZARZĄDU  

Bogumiła Bętkowska – Prezes Zarządu

Tadeusz Szałankiewicz – Wiceprezes

Diana Błażejowska – Wiceprezes

Jan Jaślar – Sekretarz

Dariusz Królicki – Skarbnik

 

 

SKŁAD RADY

Bogdan Golowski – Przewodniczący Rady 

Łukasz Ziemiański – Zastępca Przewodniczącego Rady

Maria Wais - Zastępca Przewodniczącego Rady

Beata Woroniec - Zastępca Przewodniczącego Rady 

Anna Jaklik - Sekretarz Rady 

Jan Tomkiewicz – Członek Rady 

Zdzisława Zabiega – Członek Rady 

Ryszard Zajączkowski – Członek Rady 

Janusz Dąbrowski – Członek Rady 

Maria Konieczna – Członek Rady 

Barbara Podstawska – Członek Rady 

Marta Suwała – Członek Rady

 

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Maciej Mermer – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grażyna Skolarczyk - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Monika Wolańska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Mazur – Członek Komisji Rewizyjnej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020