Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

ETNO FEST 2017 Lysa Hora

W dniach 3-4.06.2017 czterdziestoosobowa grupa ze stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” wzięła udział w EtnoFest Lysá Hora 2017 Żywot pod zamkiem Cicva.  Festiwal zrealizowany został w  ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Podczas uroczystej Gali Festiwalu wystąpiło kilkanaście zespołów ludowych ze Słowacji. Gwiazdą Festiwalu byli: Maria Macoskova, Jan Ambroz i Stefan Stec. Dorzecze Wisłoka reprezentował Regionalny Zespól Ludowy „Ziemia Sanocka” z Nowosielec. Podczas prawie godzinnego występu w sobotę zaprezentowali piosenki oraz tańce z przyśpiewkami regionu rzeszowskiego. Grupie wokalnej i tanecznej dziękujemy za przepiękny występ.

 

 

 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020