Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Inauguracja projektu - konferencja w Hencovcach

 W dniu 26.04.2017 r. konferencją zorganizowaną przez Združenie obcí pod hradom Čičva rozpoczęliśmy realizację projektu Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele partnerów z Polski i Słowacji. Celem konferencji była prezentacja i przybliżenie mieszkańcom obszarów dorzecza Wisłoka i Ondavy dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, pokazanie atrakcji turystycznych oraz możliwości i perspektyw rozwoju w ramach realizacji projektu. Na zakończenie konferencji zaprezentowano działania zaplanowane na najbliższy rok podczas realizacji projektu Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy. Część oficjalną zamknęły występy zespołów z Polski i Słowacji. Taki sposób prezentacji partnerów i projektu pozwolił na promocję i zmotywowanie mieszkańców i władz samorządowych do uczestnictwa w projekcie, którego wymierne korzyści będą służyły całym społecznościom obszaru Dorzecza i Ondavy.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020