Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Informacja o projekcie "Wspólne dziedzictwo..."

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7 lutego 2017 roku zatwierdzono do dofinansowania 39 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 2 376 221,07 EUR z EFRR złożonych w ramach I naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondawy” złożony przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Združenie obcí pod hradom Čičva i Stowarzyszenie hodowców i miłośników konia huculskiego został wybrany do dofinansowania plasując się na 17 miejscu na liście rankingowej.  

W ramach projektu zaplanowano zarówno działania inwestycyjne takie jak:  wytyczenie wodnego szlaku turystycznego i szlaku konnego w dorzeczu Ondavy, wyposażenie małej infrastruktury pod zamkiem Cicva, zakup stoisk wystawienniczych, zagospodarowanie miejsc kulturowych, budowa integracyjnego centrum dla dzieci, wytyczenie szlaku taborowego w Dorzeczu Wisłoka, oraz działania miękkie: letnia szkoła nauki jazdy konnej, rajd konno – taborowy, szkoła ludowego tańca organizacja imprez, jarmarków konferencji oraz działania promocyjne. Początek realizacji projektu już wkrótce. O wszystkich podejmowanych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie www.dorzeczewisloka.pl oraz na naszym profilu na facebooku.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020