Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Procedura aktualizacji LSR

Formularz proponowanych zmian zapisów w LSR LGD „Dorzecze Wisłoka”-OTWÓRZ
Pomysł na projekt - OTWÓRZ„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020