Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 Procedura obowiązująca od 02.12.2019 - AKTUALNA

 

Procedura oceny i wyboru operacji 

Zał. 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne

Zał. 2 do Procedury - oświadczenie o bezstronności pracownik biura

Zał. 3 do Procedury- oświadczenie o bezstronności Rada

Zał. 4 do Procedury- Rejestr interesów

Zał. 5 do Procedury-Karta oceny wstępnej

Zał. 6 do Procedury - Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w zakresie rozwoju obszaru LGD

Zał. 7 do Procedury- Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości

Zał. 8 do Procedury -  Karta wyboru operacji

Zał. 9 Do Procedury - Informacja o wyniku oceny

Zał. 10 Do Procedury - informacja o  wyniku oceny z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu

Zał. 11 Do Procedury - wzór protestu

 

 

Procedura obowiązująca od 09.11.2016 - archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji 9.11.2016

Zał.1 oświadczenie o bezstronności

Załącznik nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji - oświadczenie o bezstronności

Załącznik nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji - Karta oceny wstępnej

Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych-karta oceny

Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji karta oceny 2

Załącznik nr 6 do procedury oceny i wyboru operacji - informacja o pozytywnym wyniku oceny

Załącznik nr 7 do procedury - informacja o negatywnym wyniku

 Załącznik nr 8 do procedury - wzór protestu

 

Procedura obowiązująca od 20.06.2016 do 8.11.2016 - archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji 20.06.2016

 

Procedura obowiązująca od 30.12.2015 do 19.06.2016 - archiwalna

Procedura oceny i wyboru operacji

Zal. 1 Karta weryfikacji operacji

zal. 2  Karta zgodności operacji z Programem

Zal. 3 karta oceny zgodnosci operacji z lsr

Zal. 4 karta oceny operacji - Kryteria wyboru_operacji w zakresie rozwoju obszaru LGD

Zal. 5 karta oceny operacji. Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020