Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Zrealizowane

- "Bajkowa Kraina Pogranicza"

- ”Uzupełnienie infrastruktury mini parku – Bajkowej Krainy Pogranicza w miejscowości Odrzechowa..."

- „Ekomuzeum Beskidu Niskiego”

- Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza

- PolskoSłowackie Centrum Turystyki Konnej

- Współpraca sukcesem partnerstwa

- Fabryka Rozwoju Osobistego

- Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondawy

- Wsparcie dla Rozwoju Ekonomii Społecznej

- Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego

- Przedsiębiorczość od przedszkola do Odrzechowej

- Catering karpacki - sposobem na prpomocję tradycyjnych potraw

- Gospoda Karpacka

- Kobiety dobrym partnerem w działaniach społecznych i biznesowych, na rzecz rozwoju obszarow wiejskich-jako dodatkowy partner KSOW

- Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na podkarpaciu w konkursie Agro Liga 2020, etap wojewódzki- jako dodatkowy partner KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020