Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Bajkowa Kraina Kultury

Tytuł projektu – Bajkowa Kraina Kultury
 
Okres realizacji – 01.04.2020 – 31.08.2020
 
Źródła dofinansowania – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Infrastruktura Kultury 2020
 
Całkowity koszt zadania wyniesie 360 375,70 w tym środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w wysokości 320 000,00 zł.
 
Cel projektu – Stworzenie warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez działania inwestycyjne polegające na rozbudowie Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego i adaptacji
poddasza na pracownie warsztatowe.
 
Podejmowane działania :
1.       Opracowanie dokumentacji technicznej obiektu Chata Baby Jagi
2.       Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji poddasza wraz z przyłączem gazu i energii elektrycznej
3.       Adaptacja poddasza w Zarszynie
4.       Budowa ogrodzenia wokół Karpackiego Centrum dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego
5.       Budowa zaplecza sanitarno – gospodarczego w Odrzechowej
6.       Montaż monitoringu w Odrzechowej
7.       Wyposażenie pracowni warsztatowych
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020