Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Gospoda Karpacka

Gospoda Karpacka współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowanego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. (Lider) w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Partnerzy), na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0005/16-00 z dnia 18.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

 
Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Karpacka” to stylowa restauracja znajdująca się w Zarszynie. W ramach dofinansowania odremontowano obiekt oraz zakupiono wyposażenie do restauracji. Dodatkowo w ramach projektu zatrudnione zostało 5 osób długotrwale bezrobotnych. Restauracja posiada szeroką ofertę dań regionalnych: fuczki, gołąbki, placki ziemniaczane, a także przekąski, zupy, dania mięsne i bezmięsne. Wszystko w przystępnych cenach. Gospoda Karpacka to beskidzki folklor w najlepszym wydaniu. Oferujemy organizację przyjęć okolicznościowych i imprez integracyjnych (wesel, komunii, chrzcin, bierzmowań, urodzin, itp.) z możliwością indywidualnego ustalenia menu.

Godziny otwarcia Gospody Karpackiej
wtorek –  niedziela w godzinach 12.00 - 20.00
 
 
 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020