Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Koliby Karpackie ...

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka“ wspólnie z Obec Fulianka realizują projekt „Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
 
Koliby Karpackie ostoją tożsamości pogranicza polsko – słowackiego
 • Partner Wiodący - Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka“
 • Partner Projektu – Obec Fulianka
 • Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
 • Okres realizacji – 01.04.2020 – 30.03.2021
         Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie szlaku konno – taborowego, wydłużenie okresu turystycznego, popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego pogranicza polsko -
         słowackiego przy wykorzystaniu materialnych i społecznych zasobów kulturowych Dorzecza Wisłoka i Obec Fulianka wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających region pogranicza
         polsko – słowackiego poprzez realizację działań projektowych.
 
Zaplanowane działania:
          1.       „Karpacka Koliba” - przystanek tradycji kulturowych, na transgranicznym szlaku konno – taborowym w Fuliance.
           Budowa koliby karpackiej
          2.        „Karpacka Koliba” - przystanek tradycji kulturowych, na transgranicznym szlaku konno – taborowym w Odrzechowej.
           Budowa koliby karpackiej
          3.       Kuźnia karpackich tradycji rękodzielniczych i kulinarnych w Fuliance
 • 2 dni - warsztaty snycerskie
 • 2 dni - warsztaty tkackie
 • 2 dni - warsztaty garncarskie
 • 3 dni - warsztaty z gotowania i pieczenia tradycyjnych potraw w plenerze
 • 2 dni - warsztaty z produkcji tradycyjnych serów
 • 1 dzień - warsztaty pn. Wykorzystanie ziół w tradycyjnej kuchni karpackiej
 • Międzynarodowy jarmark tradycji pasterskich w „ Karpackiej Kolibie”
           4.       Kuźnia karpackich tradycji rękodzielniczych i kulinarnych w Odrzechowej
 •  2 dni -warsztaty zduńskie
 •  2 dni - warsztaty tradycyjnej koronki karpackiej
 •  2 dni -  warsztaty garncarskie–dla 10 osób z PL.
 •  2 dni -  warsztaty z gotowania i pieczenia tradycyjnych potraw w kolibie karpackiej
 •  Warsztaty pn. Wykorzystanie ziół w tradycyjnej kuchni karpackiej
 •  Jarmark tradycji pasterskich w Karpackiej Kolibie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020