Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

”Uzupełnienie infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza...

TYTUŁ:

”Uzupełnienie infrastruktury mini parku – Bajkowej Krainy Pogranicza w miejscowości Odrzechowa w energię elektryczną, ławostoły i element placu zabaw” 

 

CEL:

Cel ogólny projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia szlaku konno - taborowego poprzez uzupełnienie infrastruktury mini parku – Bajkowej Krainy Pogranicza w miejscowości Odrzechowa.

 

Cele szczegółowe:

- wsparcie rozwoju sprofilowanej oferty turystycznej w zakresie turystyki rodzinnej

- wsparcie ofert turystycznych związanych z rozrywką dla turystów i odwiedzających gości

- wzrost wykorzystania potencjału istniejącej oraz nowopowstałej infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza

- wzrost zaangażowania i rozwinięcie współpracy w społeczności lokalnej poprzez realizację celów w partnerstwie z lokalną NGO w zakresie wspólnych inicjatyw

 

KWOTA:

Wartość dofinansowania szwajcarskiego: 6 310 CHF

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

Lipiec 2013 – zakupiono ławostoły (6 sztuk 8-osobowych ławostołów) oraz element placu zabaw „zestaw Martyś” zawierający wieżę z daszkiem, wieżę bez daszku, zjeżdżalnię ,trap wejściowy, pomost, tunel, kratę wspinaczkową.

Czerwiec – październik 2013 - wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia oraz instalację elektryczną w punkcie informacyjnym.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

W ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych projekt  pn.  Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

Plac zabaw w Bajkowej Krainie
Plac zabaw w Bajkowej Krainie
Ławostoły w Bajkowej Krainie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020