Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Bajkowa Kraina Pogranicza

 

TYTUŁ:

„Bajkowa Kraina Pogranicza”

 

CEL:

Cel główny: Rozwój i intensyfikacja współpracy polsko-słowackich mieszkańców pogranicza mająca przyczynić się do stworzenia trwałych struktur i mechanizmów współpracy poprzez utworzenie Krainy bajek, baśni i legend – mini parku.

 

Cele bezpośrednie:

-stworzenie bazy w zakresie turystyki dziecięcej

-rozwinięcie oferty i podniesienie jakości usług turystycznych w tym zakresie

- wykreowanie nowego produktu turystycznego

-wzrost współpracy polsko – słowackiej i rozwijanie stosunków partnerskich i dobrosąsiedzkich

 

KWOTA:

58 800,00 EUR

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

1. Przygotowanie projektu/Zarządzanie projektem

2. Konferencja inauguracyjna

3. Utworzenie Krainy bajek, baśni i legend – mini park – zagospodarowanie terenu, budowa alejek i montaż elementów gotowych (domków i postaci z bajek)

4. Międzynarodowy dzień dziecka  – impreza integracyjna

5. „Poznajmy się” – wyjazd polskich dzieci na Słowację

6. Kulinarne dziecięce smakołyki – warsztat

7. „Mały kurs jazdy konnej” - nauka jazdy na hucułach – warsztaty w siodle

8. Promocja projektu – opracowanie i publikacja materiałów promocyjnych

9. Festiwal „Europejski dzień bajki” - impreza podsumowująca projekt, oficjalne otwarcie Krainy bajek, baśni i legend.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Malowanie twarzy podczas Dnia Dziecka w Bajkowej Krainie
Dzień Dziecka w Bajkowej Krainie
Bohaterowie bajki
Bohaterowie bajki


Domek Bolka i Lolka
Bohaterowie bajki
Bajkowa Kraina
Wizyta dzieci w Bajkowej Krainie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020