Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Catering karpacki- sposobem na promocję tradycyjnych potraw

TYTUŁ: Catering karpacki- sposobem na promocję tradycyjnych potraw
 
 
OKRS REALIZACJI:  02.12.2019- 19.12.2019
 
STRESZCZENIE PROJEKTU:
Zadanie polegało na zakupie naczyń i sprzętów o Gospody Karpackiej wykonującej diałalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo społeczne. W wyniku realizacji projektu podniesieniu ulegnie jakość świadczonych usług oraz możliwa będzie realizacja usług cateringowych na zewnątrz.
 
REZULTATY PROJEKTU:
1. Zakup sprzętu wyposażenia
2. Karpacka usługa cateringowa
 
BUDŻET PROJEKTU:
·         Wysokość dofinansowania: 9 720,00
·         Wkład własny: 720,00„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020