Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Ekomuzeum Beskidu Niskiego

TYTUŁ:

„Ekomuzeum Beskidu Niskiego”

 

CEL:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Kraina Nafty” oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat zasobów lokalnego dziedzictwa poprzez organizację warsztatów szkoleniowych, imprezy kulturalnej, działań promocyjno – informacyjnych oraz inwentaryzacyjnych w okresie odmarza do września 2013 r. zmierzających do utworzenia Ekomuzeum

 

KWOTA:

Wartość projektu 97 376,50 zł

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

I Etap wiedzy teoretycznej:

-Warsztaty szkoleniowe

II Etap planistyczno-przygotowawczy:

-Opracowanie koncepcji funkcjonowania Ekomuzeum, warsztaty, wykonanie hasła

III Etap wdrożeniowy i promocyjny:

-Utworzenie ekomuzeum, warsztaty oraz działania promocyjno – informacyjne

IV Zarządzanie projektem:

-Zarządzanie projektem

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Projekt zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Regionalna Izba Historyczna w Rymanowie
Huta Szkła Artystycznego Sabina
Galeria Sztuki w Rymanowie Zdroju
Pracownia Sztuki Snycerskiej w Bałuciance


Jaćmierz - Perełki Architektury Drewnianej
Przygoda w siodle w Jaćmierzu
Przystanek Bażanówka
Galeria Rękodzieła Artystycznego w Zarszynie


Miodowy Przystanek Edukacyjny w Odrzechowej
Świetlica Dziedzictwa Kulturowego z Pracownią Tkacką w Odrzechowej
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej
Ośrodek Edukacji Ekologicznej


Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
Dwór Wola Sękowa w Nowotańcu
Młyn gospodarczy w Nowotańcu
Kowalstwo Artystyczne


Rodzinna Pasieka Józefa Płonki w Bukowsku
Ruiny cerkwi w Płonnej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020