Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego

Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” od maja 2018 r. realizowało projekt pn. „Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 którego głównym celem był Wzrost atrakcyjności turystycznej polsko – słowackiego Pogórza Karpackiego poprzez rekreacyjne i edukacyjne wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w duchu zrównoważonego rozwoju. 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- Utworzono Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego, w tym zmodernizwano alejki, zakupiono gokardy, wyremontowano wiatę przyrodniczą, utworzono przystanki przyrodnicze i ambony myśliwskie oraz średniowieczne narzędzia, zakupiono tablice edukacyjne
- Zorganizowano wycieczki dla dzieci i młodzieży z pogranicza polsko – słowackiego, zorganizowano festiwal oraz akcję sprzątania pogranicza.
Do udziału w projekcie zapraszono szkoły i przedszkola z terenu pogranicza polsko – słowackiego oraz mieszkańców, turystów i osoby zajmujące się obsługą ruchu turystycznego.  Bajkowa Kraina Pogranicza i Karpackie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczo – Kulturowego uczy, wychowuje i edukuje dzieci i młodzież oraz dostarcza niezapomnianych wrażeń turystom przebywających na terenie Pogórza Karpackiego.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020