Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej

CEL:

Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu Pogórza Karpackiego, poprzez utworzenie Polsko – Słowackiego Centrum Turystyki Konnej oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej

 

KWOTA:

154 004,49 zł 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:

1. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych i wykonanie tłumaczeń.

2. Przygotowanie projektu do realizacji pod względem formalno – prawnym.

3. Wytyczenie, przygotowanie i oznaczenie szlaków konnych.

4. Materiały promocyjne. 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, jako jeden z 9 partnerów współuczestniczyło w tworzeniu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

W projekcie udział wzięło 5 partnerów z Polski ( w tym partner wiodący: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej) oraz 4 partnerów ze Słowacji. Wartość całkowita projektu to: 744  526,23 €.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020