Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Przedsiębiorczość od przedszkola do Odrzechowej

TYTUŁ: Przedsiębiorczość od przedszkola do Odrzechowej

OKRS REALIZACJI:  05.08.2019- 30.09.2019
 
STRESZCZENIE PROJEKTU:
Zadanie polegało na nauce przedsiębiorczości zaradności, pracowitości poprzez zabawę w formie półkolonii przez okres 2 tygodni dla 2 różnych grup dzieci w wieku od 4 do 12 lat z gminy Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn. W sumie w półkoloniach wzięło udział 40 dzieci. Zajęcia prowadzone były według opracowanego programu półkolonii obejmującym: gry i zabawy edukacyjne, ruchowe, naukę języka angielskiego, zajęcia kulinarne oraz warsztaty artystyczne, plastyczne, dzień przetrwania. Zorganizowano dwie wycieczki w ciekawe miejsca dla obu grup.
 
REZULTATY PROJEKTU:
1.Aktywne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dla 40 dzieci
2. Zwiększenie wiedzy nt. ekonomii społecznej
 
BUDŻET PROJEKTU:
·         Wysokość dofinansowania: 9 000,00
·         Wkład własny: 4 000,00
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020