Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza

TYTUŁ:
Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz uzupełnienie i renowacja infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza
 

CEL:
Cel ogólny: zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poszerzenie oferty turystycznej.

Cele szczegółowe:

 • Stymulowanie wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu
 • Zapewnienie turystom i mieszkańcom kompleksowej obsługi w zakresie rzetelnej informacji turystycznej
 • Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej
 • Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych poprzez PIT
 • Promocja oferty turystycznej regionu
 • Prowadzenie aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu.
 • Podniesienie stopnia satysfakcji odwiedzających nasz region gości
 • Uzupełnienie i odrestaurowanie infrastruktury Bajkowej Krainy Pogranicza

KWOTA:
Wartość dofinansowania szwajcarskiego: 6 084,50 CHF


ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 • Remont pomieszczenia przeznaczonego na Punkt Informacji Turystycznej
 • Zakup wyposażenia do Punktu Informacji Turystycznej
 • Działania informacyjno- promocyjne
 • Renowacja infrastruktury mini parku
 • Uzupełnienie infrastruktury mini parku

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
W ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych projekt pn. „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020