Zapisz się do naszego newslettera

Wyszukaj na stronie

Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy

 INFORMACJA O PROJEKCIE "WSPÓLNE DZIEDZICTWO..."

 
Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7 lutego 2017 roku zatwierdzono do dofinansowania 39 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 2 376 221,07 EUR z EFRR złożonych w ramach I naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondawy” złożony przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Wisłoka” oraz Združenie obcí pod hradom Čičva i Stowarzyszenie hodowców i miłośników konia huculskiego został wybrany do dofinansowania plasując się na 17 miejscu na liście rankingowej. 
 
W ramach projektu zaplanowano zarówno działania inwestycyjne takie jak: wytyczenie wodnego szlaku turystycznego i szlaku konnego w dorzeczu Ondavy, wyposażenie małej infrastruktury pod zamkiem Cicva, zakup stoisk wystawienniczych, zagospodarowanie miejsc kulturowych, budowa integracyjnego centrum dla dzieci, wytyczenie szlaku taborowego w Dorzeczu Wisłoka, oraz działania miękkie: letnia szkoła nauki jazdy konnej, rajd konno – taborowy, szkoła ludowego tańca organizacja imprez, jarmarków konferencji oraz działania promocyjne. 
 
INAUGURACJA PROJEKTU - KONFERENCJA W HENCOVCACH
 
W dniu 26.04.2017 r. konferencją zorganizowaną przez Združenie obcí pod hradom Čičva rozpoczęliśmy realizację projektu Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele partnerów z Polski i Słowacji. Celem konferencji była prezentacja i przybliżenie mieszkańcom obszarów dorzecza Wisłoka i Ondavy dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, pokazanie atrakcji turystycznych oraz możliwości i perspektyw rozwoju w ramach realizacji projektu. Na zakończenie konferencji zaprezentowano działania zaplanowane podczas realizacji projektu Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy. Część oficjalną zamknęły występy zespołów z Polski i Słowacji. Taki sposób prezentacji partnerów i projektu pozwolił na promocję i zmotywowanie mieszkańców i władz samorządowych do uczestnictwa w projekcie, którego wymierne korzyści będą służyły całym społecznościom obszaru Dorzecza i Ondavy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETNO FEST 2017 LYSA HORA
 
W dniach 3-4.06.2017 czterdziestoosobowa grupa ze stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” wzięła udział w EtnoFest Lysá Hora 2017 Żywot pod zamkiem Cicva. Festiwal zrealizowany został w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
 
Podczas uroczystej Gali Festiwalu wystąpiło kilkanaście zespołów ludowych ze Słowacji. Gwiazdą Festiwalu byli: Maria Macoskova, Jan Ambroz i Stefan Stec. Dorzecze Wisłoka reprezentował Regionalny Zespól Ludowy „Ziemia Sanocka” z Nowosielec. Podczas prawie godzinnego występu w sobotę zaprezentowali piosenki oraz tańce z przyśpiewkami regionu rzeszowskiego. Grupie wokalnej i tanecznej dziękujemy za przepiękny występ.
 
 
 
 
 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020